ANSAMBLU TURISTIC BREAZA                             

  • Amplasament: comuna Breaza, județul Buzău
  • Concept: ART GARAGE
  • Echipa: arh.Mihaela Maiorov, ing.Dana Tapusi, ing.Alecsandru Stancu, ec. Iuxel Vîjiac
  • Caracteristici tehnice:

                         Suprafata teren = 7094,34mp
                          Suprafata construita la sol = 62,00mp
                          Suprafață construită la sol construcții (corp A+corp B+corp C) =1509,67mp
                          Regim de înălțime S+P+1E